Kredyt na nową działalność – formalności

Firma

Każdy, kto zakłada działalność gospodarczą musi mieć świadomość tego, że domaga się to posiadania dodatkowych funduszów. Dlatego tak istotne jest to, aby zorientować się, czy można będzie liczyć na dodatkowe źródła finansowania pod postacią kredytów.

Wiele banków oferuje takie rozwiązania. Zarówno przed upłynięciem pół roku od prowadzenia działalności, jak i po pół roku od momentu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Najważniejsze dokumenty, które są potrzebne do tego, aby dostać kredyt dla firmy to: biznesplan, zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Urzędzie Skarbowym, wpis do rejestru działalności gospodarczej, a także zaświadczenie dotyczące opcji zabezpieczenia kredytu. Biznesplan powinien być przygotowany solidnie i bez najmniejszych niedopatrzeń. Musi obejmować wszystkie informacje związane z tym, jakie młody przedsiębiorca planuje inwestycje.

Powinien wskazywać, że osoba ubiegająca się o kredyt wie, co robi. Warto też dokładnie przemyśleć, co może być zabezpieczeniem dla kredytu. Mogą to być: weksel in blanco z deklaracją wekslową, hipoteka na nieruchomości, przewłaszczenie na zabezpieczenie, poręczenie osoby trzeciej, cesja wierzytelności, zestaw ustanowiony na majątku trwałym firmy. Nie we wszystkich bankach zabezpieczenie jest jednak wymagane i wtedy kredyt dla nowej firmy przyznawany jest w szybszym czasie.

Dodatkowe koszty kredytu firmowego

Decydując się na kredyt firmowy trzeba uwagę zwrócić na dodatkowe koszty. Zaliczają się do nich: opłaty związane z zabezpieczeniami prawnymi typu hipoteka na nieruchomość, polisa na życie, ubezpieczenie nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie na wypadek utraty wartości nieruchomości, ulokowanie funduszy w funduszu inwestycyjnym, usługa wirtualnego biura księgowego oraz założenie konta firmowego w banku finansującym kredyt. Warto zapoznać się jak najdokładniej z umową, aby nie pominąć niczego, co jest wymagane przez bank. Jednym z najistotniejszych kosztów jest oprocentowanie kredytu firmowego. Składają się na niego stawka WIBOR i marża. Marża w banku jest ustalana indywidualnie i można ją wynegocjować.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *